دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1100 -مقالات گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 برای دانشجوها

دانلود مقالات گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 برای دانشجوها

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 یا فیزیک مکانیک

این مقالات توسط یکی از دوستان ارسال شده است ، برای رشته های مهندسی شیمی،مهندسی نفت،مهندسی کامپیوتر،مهندسی معماری،مهندسی برق،مهندسی الکترونیک و.......

کد 1100

عنوان مقالات:

(آونگ ساده،میز نیرو،حرکت پرتابی،ضخامت یک برگ کاغذ،ضریب اصطکاک،فنر سری و موازی،فنر،محاسبات حجم استوانه)

دانلود مقالات گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1برای دانشجوها

عنوان مقالات:

(آونگ ساده،میز نیرو،حرکت پرتابی،ضخامت یک برگ کاغذ،ضریب اصطکاک،فنر سری و موازی،فنر،محاسبات حجم استوانه)

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 یا فیزیک مکانیک

این مقالات توسط یکی از دوستان ارسال شده است ، برای رشته های مهندسی شیمی،مهنسی نفت،مهندسی کامپیوتر،مهندسی معماری،مهندسی برق،مهندسی الکترونیک و.......
بعداز آزمایش در کارگاه و آزمایشگاه فیزیک باید یک گزارش کار از آن آزمایش تهیه کرد و محاسبات و نمودار آزمایش را نوشت که این هشت مقاله در رابطه با  موضوعات زیراست.
آونگ ساده،ضخامت یک برگ کاغذ،فنر،محاسبات حجم استوانه،حرکت پرتابی،ضریب اصطکاک،فنر سری و موازی،میز نیرو،


1-میز نیرو

 

 

لینک کمکی:

 

2-آونگ ساده

 

 

لینک کمکی:

 

3-حرکت پرتابی

 

 

لینک کمکی:

 

4-ضخامت یک برگ کاغذ

 

 

لینک کمکی:

 

5-ضریب اصطکاک

 

 

لینک کمکی:

 

6-  فنر سری و موازی

 

 

لینک کمکی:

 

7-  فنر

 

 

لینک کمکی:

 

8-  محاسبات حجم استوانه

 

 

لینک کمکی:

 

 

عکسهای هم در رابطه با دانشجو و دانشگاه(طنز)

 

دانشجویان دختر،

دانشجویان پسر ،

 

؟؟؟!!!

دانشگاه،دانشجو،

 

هنر نزد ایرانیان بود و بود خدا رحمتش کنه! الان دزدی ،کلاهبرداری ،حسادت، زورگیری و و و نزد ایرانیان میدرخشد!!!