دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1127 - دانلود نمونه سوالات توصیفی کلاس چهارم ابتدایی

دانلود نمونه سوالات توصیفی کلاس چهارم ابتدایی

کد 1127

دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی

سوالات مربوط به خرداد ماه و توصیفی هستند.

"پایه ی چهارم ابتدایی"

کد  1127

1- دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافی کلاس چهارم ابتدایی

 

2- دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ و مدنی کلاس چهارم ابتدایی

 

3- دانلود نمونه سوالات بنویسیم و انشاء کلاس چهارم ابتدایی

 

4-  دانلود نمونه سوالات ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی

 

5- دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی کلاس چهارم دبستان