دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1115-نمونه سوالات سال سوم دبیرستان

نمونه سوالات خردادماه سال سوم دبیرستان

 سال تحصیلی 1391-1390

رشته های علوم و معارف اسلامی و ادبیادت و علوم انسانی

کد 1115


نمونه سوالات سال سوم دبیرستان


رشته های علوم و معارف اسلامی و ادبیادت و علوم انسانی

کد 1115

 

1- دانلود نمونه سوالات ریاضی سال سوم دبیرستان

 

2- دانلود نمونه سوالات ادبیات فارسی تخصصی سال سوم دبیرستان

 

3-دانلود نمونه سوالات تاریخ اسلام 2 سال سوم دبیرستان

 

-

4-دانلود نمونه سوالات زبان فارسی تخصصی سال سوم دبیرستان

 

-

5-دانلود نمونه سوالات عربی(3) سال سوم دبیرستان

 

-

6-دانلود نمونه سوالات فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان

 

-

7-دانلود نمونه سوالات اخلاق(2) سال سوم دبیرستان

 

-

8-دانلود نمونه سوالات تفسیر و علوم قرآنی(2) سال سوم دبیرستان

 

-

9-دانلود نمونه سوالات اصول عقاید سال سوم دبیرستان