دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1114-دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی

دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی

کد 1114

دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی

کد 1114

"پایه ی چهارم ابتدایی"

1- دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی

 

2- دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ و مدنی کلاس چهارم ابتدایی

 

3- دانلود نمونه سوالات ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی

 

4-دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافی کلاس چهارم ابتدایی

 

5- دانلود نمونه سوالات امتحانی انشا کلاس چهارم ابتدایی

 

6- دانلود نمونه سوالات امتحانی بنویسیم کلاس چهارم ابتدایی

 

فکر کنم سوالات شماره 7 به بعد ، از کلاس پنجم هم باشد.(چهارم و پنجم)

7-دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ کلاس چهارم ابتدایی

 

8- دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافی کلاس چهارم ابتدایی

 

9-دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم کلاس چهارم ابتدایی

 

10- دانلود نمونه سوالات امتحانی املا فارسی کلاس چهارم ابتدایی