دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

3 ) - عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و کارکنان

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،تیم فوتبال نوجوانان پتروشیمی بندرامام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،

آتشنشانی پتروشیمی بندر امام

آتشنشانی پتروشیمی بندر امام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،فرهنگسرای اندیشه در ممکو،

مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،جشن،


همکاران (آقایون)در آزمایشگاه مرکزی، پتروشیمی بندر امام،همکاران خانم در آزمایشگاه مرکزی، پتروشیمی بندر امام،تلاش و زحمت  بسیار زیاد برای دوچرخه!!! ببخشید منظور پیاده روی،(پیاده روی برای دوچرخه)
پیاده روی برای دوچرخه سواری.......  یعنی چه؟

یعنی اینکه برای دوچرخه سواری باید پیاده روی کرد هیچ راهی بجز این نیست!!!

اول باید پیاده روی کرد تا دوچرخه سواری را یاد بگیرید!برچسب:

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان، عکسهایی از پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی، دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیه، دانشجویان دانشگاه آزاد، دانشجویان دانشگاه، تیم فوتبال نوجوانان پتروشیمی بندرامام، مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام، آتشنشانی پتروشیمی بندر امام، فرهنگسرای اندیشه در ممکو، فرهنگسرای اندیشه، فرهنگسرای اندیشه در شهرک بعثت ماهشهر، جشن، همکاران (آقایون)در آزمایشگاه مرکزی، همکاران در آزمایشگاه مرکزی پتروشیمی بندر امام، آزمایشگاه مرکزی پتروشیمی بندر امام،