دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1105 - انیمیشن های آموزشی ابتدایی

انیمیشن های آموزشی  ابتدایی


شامل تعدادی از :

انیمیشن آموزشی در مورد تشکیل بخار آب ویژه علوم ابتدایی و کلاسهای هوشمند
انیمیشن آموزشی مراحل رشد باکتری ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن آموزشی نحوه تشکیل فسیل ویژه علوم ابتدایی و کلاسهای هوشمند
انیمیشن درسی در مورد حرکت ملکولها ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد راه های انتقال بیماری ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد زنجیره غذایی ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد کشش فنر مخصوص علوم دبستان و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد مفهوم تعادل ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی شناخت نقطه اثر نیرو مخصوص دبستان و مدارس هوشمند
انیمیشن علمی نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
پاورپوینت زیبا با عنوان معرفی و آموزش دستگاه تنفس انسان
فلش آموزشی آشنایی با کشورهای خاورمیانه مخصوص دبستانی ها شبیه به پازل و مدارس هوشمند
تراکم پذیری مواد،تقسیم سلول،حل شدن مواد، و ...

  
 


انیمیشن های آموزشی  ابتدایی

شامل تعدادی از :

انیمیشن آموزشی در مورد تشکیل بخار آب ویژه علوم ابتدایی و کلاسهای هوشمند
انیمیشن آموزشی مراحل رشد باکتری ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن آموزشی نحوه تشکیل فسیل ویژه علوم ابتدایی و کلاسهای هوشمند
انیمیشن درسی در مورد حرکت ملکولها ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد راه های انتقال بیماری ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد زنجیره غذایی ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد کشش فنر مخصوص علوم دبستان و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی در مورد مفهوم تعادل ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
انیمیشن درسی شناخت نقطه اثر نیرو مخصوص دبستان و مدارس هوشمند
انیمیشن علمی نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله ویژه علوم ابتدایی و مدارس هوشمند
پاورپوینت زیبا با عنوان معرفی و آموزش دستگاه تنفس انسان
فلش آموزشی آشنایی با کشورهای خاورمیانه مخصوص دبستانی ها شبیه به پازل و مدارس هوشمند
تراکم پذیری مواد،تقسیم سلول،حل شدن مواد، و ...انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،
 


انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،انیمیشن آموزشی،
توجه  توجه  توجه لطفا

برای راحتی شما ، هر چند فایل را با هم در یک لینک دانلود قرار دادم.

در زمان اجرای فایل های آموزشی حتما اسم فایل و پوشه فونت انگلیسی باشد

 و برای اجرای فایلهای آموزشی احتیاج به نصب فلش پلیر روی سیستم می باشد.در ضمن

برنامه های پخش فیلم مثل K-Lite Codec Pack و  The KMPlayer هم این فایلهارااجرا می کند.
لینک دانلود شماره 1
PowerPoint
پاورپوینت زیبا با عنوان معرفی و آموزش دستگاه تنفس انسان

لینک دانلود شماره 2

SWF1 - 7

لینک دانلود شماره 3

SWF 14لینک دانلود شماره 4

SWF 8 - 13