دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1096-دانلود سوالات امتحانی کلاس دوم ابتدایی

دانلود سوالات امتحانی کلاس دوم ابتدایی

کد 1096

داستانی از عدل و عدالت انوشیروان


دانلود سوالات امتحانی کلاس دوم ابتدایی

 

داستانی از عدل و عدالت انوشیروان

وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا بودند به او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانه هایی که در نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند را نیز به قیمتی مناسب خریداری و سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد، اما در این میان پیرزنی هست که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کند و علیرغم آنکه حاضر شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت واقعی اش از او خریداری کنیم باز راضی نمی شود.چه باید کرد؟!!
انوشیروان گفت : از من نپرسید که چه باید کرد . خودتان بروید و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی با او رفتار کنید...
کسانی که از ویرانه های کاخ کسرا (ایوان مداین) بر لب دجله عراق دیدن کرده اند حتما دیوار اصلی کاخ را هم دیده اند که در نقطه ای خاص به شکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن مسیری اندک باز در خطی راست به جلو رفته است...
این نقطه از دیوار همان جاییست که خانه پیرزن تنها بود و بنای کاخ را به احترام حقی که داشت کج ساختند تا خانه اش ویران نشود و تا روزی هم که زنده بود همسایه دیوار به دیوار پادشاه ماند.
از آن زمان هزاران سال گذشته است اما دیوار کج کاخ کسرا باقی مانده است تا نشانه روح جوانمردی مردم ایران و عدل پادشاهانشان در عهد ساسانی باشددیوار کج کاخ کسرا بر جای مانده است تا یادآور آن پیرزن تنها و نماد روح جوانمردی مردم ایرانی و نشانه عدل و عدالت انوشیروان باشد...

میگم تا حالا فکر کرده اید مقبره شاهان و پادشاهان ایرانی کجاست؟ مثل انوشیروان ؟

 

 

 

دانلود سوالات امتحانی ریاضی کلاس دوم ابتدایی در زیر

 لینکهای دانلود یک تا شش ، فقط امتحان ریاضی دوم ابتدایی

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

دانلود سوالات امتحان فارسی کلاس دوم ابتدایی

در لینکهای دانلود زیر:

1-

 

2-

3-


4-

 


دانلود سوالات امتحانی کلاس دوم ابتدایی، ابتدایی، اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم دبستان، چهارم دبستان، اول دبستان، دوم دبستان، سوم دبستان، ممکو، شهرک بعثت، ماهشهر، شهرک بعثت ماهشهر، شهرک طالقانی ماهشهر، شهرک مدنی ماهشهر، کلاس ابتدایی، کلاس اول ابتدایی، کلاس دوم ابتدایی، کلاس سوم ابتدایی، کلاس چهارم ابتدایی، کلاس پنجم ابتدایی، کلاس دبستان، کلاس اول دبستان، کلاس دوم دبستان، کلاس سوم دبستان، کلاس چهارم دبستان، کلاس پنجم دبستان، طرح درس، ریاضی اول ابتدایی، سوال علوم اول ابتدایی، سوال علوم دوم ابتدایی، سوال علوم سوم ابتدایی، سوال علوم چهارم ابتدایی، سوال علوم پنجم ابتدایی، نمونه سوالات تستی هدیه های آسمان سوم ابتدایی، دانلود نمونه سوالات تستی هدیه های آسمان سوم ابتدایی، نمونه سوالات تستی هدیه های آسمان سوم ابتدایی خرداد، نمونه سوالات تستی هدیه های آسمان سوم ابتدایی دی ماه، نمونه سوالات تستی تشریحی هدیه های آسمان سوم ابتدایی، بانک نمونه سوالات امتحانی، سوالات ابتدایی، سوالات تستی تشریحی ابتدایی، سوالات تستی تشریحی هدیه های آسمان ابتدایی، سوالات رایگان تستی تشریحی ابتدایی، آموزش ضرب، مقاله آموزش ضرب، دانلود مقاله آموزش ضرب، آموزش ضرب چند رقم در چند رقم، آموزش ضربها، آموزش ضرب ابتدایی، آموزش ضرب منتسب، آموزش ضرب سوم ابتدایی، نمونه سوالات تستی ابتدایی، نمونه سوالات صحیح غلط ابتدایی، سوالات تستی ابتدایی، سوالات تستی سوم ابتدایی، سوالات تستی چهارم ابتدایی، سوالات تستی پنجم ابتدایی، سوالات تستی دوم ابتدایی، سوالات تستی اول ابتدایی، سوالات صحیح غلط ابتدایی، سوالات صحیح غلط دبستان، سوالات رایگان ابتدایی، سوالات رایگان تستی ابتدایی، سوالات رایگان تشریحی ابتدایی، دانلود طرح درس ریاضی اول ابتدایی، دانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی، دانلود طرح درس ریاضی سوم ابتدایی، دانلود طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی، دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی، دانلود سوالات امتحانی، مقالات آموزشی، عکس، عکس ابتدایی، بانک سوالات امتحانی دوره راهنمایی، سوالات درسی دوره راهنمایی، کلاس اول راهنمایی، کلاس دوم راهنمایی، کلاس سوم راهنمایی، سوالات امتحانی، سوالات درسی، سوالات سالهای گذشته، داستانی از عدل و عدالت انوشیروان، انوشیروان،